Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

İŞ ANALİZİ

İŞ ANALİZİ

Belli bir şirketteki iş hakkında gerekli bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir. İş analizi şirkette yapılacak her işin genel durumu ve özellikleri, işin yapıldığı ortam ve çalışma koşulları hakkında bilgilerin toplanması, toplanan verilerin ve sürecin incelenmesi ve sistematik olarak değerlendirilmesidir.

İş analizi; Tüm insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının temelini oluşturan bir çalışmadır. İş analizi verileri, işe alım, iş ve performans değerlendirme ve eğitim gibi birçok süreçte kullanılmaktadır. Bu nedenle iş analizi tüm şirketler için çok önemli ve gereklidir.

İş Analisti: İş analizi teknik bir konu olduğu için iş analizi yapan kişinin belirli bilgi ve iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir. İş analizi yapan kişilere iş analisti denir. İş analisti, iş personeli ve üstlerinden gözlem, görüşme ve anketler yoluyla elde ettiği bilgileri kendi mesleki bilgileriyle birleştirir. İş analistleri, işi kimin yaptığına ve nasıl yapılması gerektiğine müdahale edemezler. Sadece işin nasıl yapıldığını dikkate alır.

 İş Analizi Amaçları:

 • Çalışanların gelecekte duyulabilecek ihtiyaçlarını ve bu çalışanların ihtiyaçlarını belirleyerek işgücü planlamasına yardımcı olmak.
 • Çalışanların işlerini ne kadar başarılı yapabildiklerini ve çalışmaları için ne kadar ücret almaları gerektiğini ortaya koymak.
 • Mevcut veya gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Performans standartlarını belirlemek.
 • Kariyer planının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini sağlamak.
 • Olumsuz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak.


İş Analizi Aşamaları:

 • Süreç planlaması yapılır.
 • Bilgi toplama sistemi belirlenir, ihtiyaç duyulan bilgi toplanır.
 • Toplanan bilgi analiz edilir.
 • İş tanımları ve iş gerekleri hazırlanır.
 • Uygulamaya geçilir.


İş Analizi Yöntemleri:İş analizi sürecinin istenilen düzeyde olması için süreci yürüten personel tarafından bazı veri toplama yöntemleri vardır, bunlar kendi prosedürleriyle veya daha önce geliştirilmiş bazı standart teknikler yardımıyla gerekli bilgileri sağlar. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Gözlem Yöntemi: Analistin işle alakalı genel bir izlenim edinmesini sağlar. Bu sayede analist hiçbir şekilde müdahalede bulunmadan, işin yürütüldüğü ortam ve koşulları, kullanılan araçları ve personeli izler ve gördüklerini kayıt altına alır. Gözlem yöntemi, esas olarak tekrarlayan ve kısa süreli çalışmaların incelenmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Anket Yöntemi: Ayrıntılı anket soruları doğrudan çalışan ve analist tarafından doldurulur. Bu yöntemin dezavantajı ise bazı çalışanların eğitim eksikliğinden dolayı kendilerini eksik veya yanlış ifade etmeleri, ankete subjektif düşüncelerle devam etmeleri, eksik veya yanlış bilgi vermeleridir.

Mülakat Yöntemi: İş analizi sürecinde en sık kullanılan yöntemdir. Analist, gerekli bilgileri elde etmek için sorular sorabilir, cevapları açıklayabilir, gereksiz bilgileri silebilir veya eksik bilgileri tamamlayabilir. Bu süreç anket yönetimi ile birlikte kullanılırsa daha etkili sonuçlar alınabilir. Tutarlılık ve doğru bilgiye ulaşmak için sonuç eşleşmelidir.

Diğer Yöntemler: Kurum içinde çalışan uzmanların veya üst düzey çalışanların bilgilerine ulaşılır ve bilgileri çalışanların günlüğü aracılığıyla kullanılır. Teknik toplantılar, başarı kayıtlarının tutulması, puanlama listeleri ve benzeri yöntemler, analistlerin bilgi toplamak için kullandıkları yöntemlerdir.