Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

PESTLE ANALİZ

PESTLE ANALİZ

PESTLE Analizi strateji belirleme aşamasında uygulanan bir analiz türüdür. PESTLE analizinin amacı işletmeyi etkileyecek dış faktörlerin bir analizinin gerçekleştirilmesidir. İşletmeler de bu analiz sayesinde stratejilerini daha doğru bir şekilde belirleyebilmektedir. Şirketlerin tercih ettiği PESTLE analizinde altı temel faktör bulunmaktadır.

Politik Çevre: PESTLE analizi yapılırken hükümetlerin uyguladığı iş yasaları, ticaret kısıtlamaları ve vergi politikaları gibi devlet uygulamalarının dikkate alınması gerekir. Siyasi ortamda gözlemlenebilir değişiklikleri öngörmek ve uygun bir pozisyon almak şirketin stratejik gelişim planlarının oluşmasında ve gelişmesinde avantaj sağlar.

Ekonomik Çevre: Ekonomik faktörler, bir şirketin stratejik planlamasındaki en önemli yapılardan biridir.  Politika alanıyla da bağlantılı olan ekonomi çevresinde, enflasyon oranı, döviz kuru, işsizlik, gayri safi milli hasıla, kredilendirme, orta sınıfın durumu gibi faktörler göz önüne alınır. İşletmeler bazı kararlarda bu rakamlardan etkilenmektedir.

Sosyal Çevre: Tüketici davranışları arz-talep dengesi nedeniyle şirketler için önemli bir alandır. Piyasa koşullarının ve bileşenlerinin analizi, şirketin şimdiki ve gelecekteki konumunu belirleyebilir.  Demografik veriler, nüfusun cinsiyet – yaş dağılımı, iş piyasasına yönelik eğilimler gibi kategoriler PESTLE analizinin üçüncü evrenini oluşturur.

Teknolojik Çevre: Firmaların hem üretim hem de pazarlama koşullarını yapılandıran teknolojik imkanlar düzenli biçimde izlenir. PESTLE analizinin teknik ayrıntılarla öne çıkan bu bölümünde, yurtiçi ve yurtdışındaki teknolojik alandaki gelişmeler yakından takip edilir. Firmanın faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen teknolojik gelişmeler değerlendirilerek erken pozisyon alma yolları araştırılır. Bu veriler ışığında oluşturulacak strateji, firmanın gelecek vizyonunda da adeta bir kilometre taşı olarak yerini alır.

Ekolojik Çevre: Turizm, tarım ve ağır sanayi gibi belirli endüstriler çevresel değişikliklere karşı hassastır. Örneğin; iklim değişikliği, atık problemi, coğrafi konum, hammadeye ve pazara yakınlık. Çevresel değişiklikler şirketin faaliyet kabiliyetine nasıl yardımcı olabilir veya engelleyebilir bunlar tespit edilerek önlemler alınır ve bu doğrultuda yatırımlar yapılması sağlanır.

Yasal Çevre: yasal faktörler kuruluşunuzun çalışma koşullarını etkileyebilir. Örneğin; tüketici yasaları, iş sağlığı ve güvenliği yasaları, güvenlik standartları kuruluşu. PESTLE analizi mevcut veya gelecekteki yasal çerçevelerin kuruluşun faaliyet kabiliyetine etkilerini yasal yönden değerlendirir.
 

PESTLE Analizinin Faydaları: 

  • Şirketinizin daha iyi anlaşılması sağlar.
  • Uzun vadeli stratejik planlamayı daha etkin bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
  • Potansiyel tehditlere ve tehlikelere daha dikkat olmanızı sağlar.
  • Değerli iş fırsatları için iç görü oluşturur.
  • İş fırsatlarını tespit etmenize yardımcı olur ve gelen tehditleri önceden tahmin edebilmenizi sağlar.
  • İş ortamınızdaki olası bir değişim yönünü ortaya çıkarır. Bu, yaptığınız şeyi şekillendirmenize yardımcı olur, böylece değişime karşı değil, değişimle birlikte çalışırsınız.
  • Kontrolünüz dışındaki nedenlerden dolayı başarısız olma ihtimali olan projeleri başlatmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.
  • Yeni bir ülkeye, bölgeye veya pazara girdiğinizde bilinçsiz varsayımlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir; çünkü PESTLE Analizi yeni çevre hakkında objektif bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olur.
  • Kuruluşları dışsal ve stratejik düşünme geliştirmeye teşvik eder.