Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

SÜREÇ ANALİZİ

SÜREÇ ANALİZİ

Sürecin verimliliğini artırmak amacıyla bir şirketteki çeşitli süreçlerin durumunu kayıt altına almak için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu, mevcut süreçlerin iş hedefleriyle uyumlu olup olmadığını incelemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu analitik yaklaşımı uygulamak, şirketlerin süreç içerisinde oluşabilecek olumsuz unsurları ve engellerin nasıl üstesinden gelinebileceğini belirlemelerine yardımcı olur.

Süreç Analizi Aşamaları:

1-Hedefleri tespit edin ve belirleyin: Elde etmek istenilen iş sonucuna göre analiz etmek istediğiniz süreç belirlenir.  
2-Süreci tanımlayın ve tamamlayın: Bu adımda hedeflerinizin ne olduğunu bilmek, hangi süreçleri analiz etmek istediğiniz belirlenir. İş açısından kritik olan daha küçük süreçler veya kuruluşunuzun düşük performans gösteren yönlerini tespit etmek için iyi bir adımdır.
3-Bilgi toplamak: Süreçle ilgili tüm ham bilgiler tek bir yerde toplanır. Bu adımda ki en önemli eylem ekibi bir araya getirmek. Verilerle ilgili tüm işlemlerinin tek bir yerde toplanması gerekir. Bilgi, bir akış şeması, ilgili kişilerin ve ekiplerin listesi, dosyalar ve belgeler, e-posta ileti dizileri vb. gibi çeşitli türlerde olabilir.
4-Süreci haritalamak: Bu adım, iş süreci görselleştirmesi ile karakterize edilir. Süreç haritalamanın amacı, topladığımız ilgili bilgileri filtrelemek ve bunları yapılandırılmış ve net bir şekilde sunmaktır.
5-Süreci Analiz Etmek: Bu adım herhangi bir yetersizliği ve iyileştirmenin gerekli olabileceği alanları tespit etmek için mevcut sürecin analizini içerir.
6-İş süreci iyileştirme potansiyelini belirlemek: Son adım, başlangıçta belirlenen hedeflere geri dönmektir. Mevcut tüm süreç iyileştirmeleri bu hedeflere eklenir. Bu adım, geri bildirimleri almayı, beyin fırtınası yapmayı ve olası tüm çözümleri keşfetmeyi ve her bir çözümün kısa ve uzun vadede işi nasıl etkileyeceğini düşünmeyi içerir.

Süreç Analizinin Faydaları:

Sistemdeki fazlalıkları ortadan kaldırarak ve otomasyonu kullanarak maliyetlerden tasarruf etmek
Süreç sapmalarını anlamak
Sürekli yenilik ve iyileştirme sağlamak
Süreç iletişimini iyileştirmek
Daha iyi kaynak kullanımını sağlamak
Rekabet avantajı elde etmek

İş Süreçleri Analizi ne zaman uygulanmalıdır?

Düzenli gecikmeler veya artan müşteri şikayetleri gibi tanımlanamayan sorunlarda;
Süreç paydaşları bir süreci yürütmek konusunda net değilse;
Ekip, süreci yeni bir sürümle değiştirmek istiyorsa;