Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİ

SWOT Analizi : Bir şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve risklerinin analiz alanlarını kapsayan bir stratejik planlama tekniğidir.

SWOT analizi, belirlediğimiz hedefe en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmak için planlama yapmak ve alınması gereken aksiyonları tespit etmek için yapılır. İşletmelerin, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmalarını, fırsatları ve görülmeyen tehditleri fark edebilmelerini sağlayan bu analiz; sahip oldukları güçlü yönleri kullanarak fırsatlardan nasıl yararlanabileceklerini ve zayıf yönlerini güçlendirerek tehditleri nasıl azaltabileceklerini veya ortadan kaldırabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

SWOT Analizinin Amaçları: 

Güçlü Yönler: SWOT analizinin bileşenleri arasındaki güçlü yönler bir işletme için düşünüldüğünde işletmenin sahip olduğu avantajlar, sunulan hizmetler veya ürünler, rakiplerin güçlü bulduğu yönler gibi başlıklar olarak sayılabilir.

Zayıf Yönler: SWOT analizinin en önemli amacı zayıf yönlerin belirlenmesi aşamasıdır. İşletmelerin veya kişilerin gerçekçi olması gereken  bu aşama; işletmedeki gelişim alanlarının açık ve net bir şekilde tespit edilerek bunun sonucunda nelerin iyileştirilmesi gerektiği, nelerin yanlış yapıldığı ortaya konulmalıdır.

Fırsatlar: SWOT analizi yapmaktaki bir diğer amaç da fırsatların tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir.  Hangi trendlerin avantaja çevrilebileceği, sahip olunan güçlü yönlerin nasıl fırsata çevrilebileceği gibi sorular üzerinde durarak potansiyel fırsatlar keşfedilmeli ve halihazırdaki fırsatlar değerlendirilmelidir.

Tehditler: İşletmenin uzun veya kısa vadeli amaçlarına ulaşmak için ortadan kaldırması gereken herhangi bir engel olup olmadığı tespit edilmelidir. Ayrıca rakiplerin ne yaptığı tehditlerin belirlenmesinde önemli rol oynar. Rakiplerin yaptıkları başarılı hamleler, o pazardaki diğer şirketler için tehdit oluşturacaktır.

SWOT Analizinin Faydaları: 

  • Zayıf yönleri tanımaya çalışır ve bunları güçlü yönlere dönüştürmeyi kolaylaştırır.
  • Çevremizdeki tehditleri fark ederek onları fırsata dönüştürmeye yardımcı olur.
  • Kişinin ve kurumun kendisini daha iyi tanımasını sağlar.
  • Kişinin veya kurumun fırsatları fark edebilmesini ve fırsatları daha iyi tanımasını sağlar.
  • Fırsatları piyasa bazında kısa süreli görmesine ve kullanmasına yardımcı olur.
  • Güçlü yönler tespit edilir ve sürdürebilirliği sağlanır.
  • Şirketin ileriki dönemlerde karşılaşabileceği ve etkilenebileceği alanlar tespit edilir. 
  • Şirketin ve onu çevreleyen ortamın tüm yönleriyle anlaşılıp algılanmasını sağlar.