Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanlar bir kurumda işe başlarken belirli beklentiler içindedirler. Çalışanların bu beklentileri kurum ve yönetim tarafından karşılandığı ölçüde de iş performansı artacaktır. Kurumlar bu anlamda çalışan beklentilerini kendi olanakları çerçevesinde karşılamayı hedeflerler.

Son dönemlerde, kurumların nitelikli işgücünü kaybetmek istememesi ve performansın iyileştirilmesi için çalışanlarının memnuniyetine verdikleri önem artmıştır. Çalışan Memnuniyeti Araştırması, kurum çalışanlarının kurum hakkında ve o iş yerinde çalışmaya yönelik fikirlerini öğrenmeyi, gelişim noktalarını belirlemeyi, bu doğrultuda öneriler geliştirmeyi amaçlayan, gizliliği koruyarak tarafsız bir şekilde geçerli ve güvenilir bir ölçüm sistematiğinin kullanıldığı bir yöntemdir.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI ADIMLARI:

Araştırma Ölçütlerinin Belirlenmesi: Çalışan Memnuniyeti Araştırmasında ilk olarak çalışanların memnuniyet, isteklilik ve bağlılık unsurları gibi ölçülmesi istenilen analiz başlıkları oluşturulur.

Anket Formatının Geliştirilmesi: Kurumun ölçmeyi ve çalışanlardan geri dönüş almayı hedeflediği değerlendirme süreçleri ile ilgili kriterler belirlenir. Bu değerlendirme kriterlerini ölçebilmek için soru tipleri oluşturularak anket formu geliştirilir.

Anket Ölçme ve Değerlendirmesi: Çalışan Memnuniyet Araştırması için geliştirilen anket formu, uygulama yapması için insan kaynakları departmanına sunulur.

Aksiyon Planı Hazırlanması: Çalışan Memnuniyet Araştırması çalışanların mutluluğu ve psikolojik refahı üzerindeki etkilerini de ölçerek kurum yönetimi ve insan kaynakları departmanına bir gelişim haritası üzerinden yol göstermektedir.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI AMAÇLARI:

• Çalışanların ihtiyaçlarını belirlemek,
• Çalışanların motivasyon düzeylerini ve motivasyonu en çok etkileyen boyutları tespit etmek,
• Kurumun ve çalışanların gelişim alanlarını ve fırsatları belirlemek,
• İnsan kaynakları uygulamalarının (performans sistemi, ücret ve ödüllendirme sistemi vb.) etkinliğini ölçmek,
• Çalışanların kuruma olan bağlılıklarını belirlemek,
• Çalışanların çalışma koşulları, beklentiler ve yönetim hakkındaki görüşlerini elde etmek,
• Çalışanların değişime olan yaklaşımlarını belirlemek,
• Analizler neticesinde somut verilere ulaşabilmek,
• Araştırma neticesinde uygun aksiyon planlarını hazırlayabilmek.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI FAYDALARI:

• Çalışanlar kendilerini ve kurumlarını geliştirmeye daha fazla önem verirler.
• Çalışanların amirleri/yöneticileri hakkındaki görüşleri alınır.
• İş ile ilgili daha uzun süreli çalışmalar yaparlar ve işlerinin kalitesine özen gösterirler.
• Kendilerini ve çalışma arkadaşlarını motive ederler.
• Kurallara daha fazla adapte olabilirler.
• Fiziki çalışma koşulları hakkında görüşleri alınır.
• Memnun çalışanlar daha üretken olurlar.
• İşe bağımlılık ve sadakat seviyeleri yüksek olur.
• Memnun çalışanlar memnun müşteri portföyü için ellerinden geleni yaparlar.
• İyileştirme fırsatları belirlenir.