Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

Assessment Center

Assessment Center

Avior Değerlendirme Merkezi; işle ilgili simülasyonlar, mülakatlar ve psikolojik testler dahil olmak üzere çoklu değerlendirmelere dayanan standartlaştırılmış bir davranış değerlendirmesinden oluşur. İş Simülasyonları, adayları işin en kritik yönleriyle (veya yetkinlikleriyle) ilgili davranışlar üzerinde değerlendirmek için kullanılır. Değerlendirme; iş ihtiyaçları doğrultusunda kuruma yeni alınacak adaylarla veya kurum içinde terfi mekanizmaları sürecinde kurum çalışanlarıyla gerçekleştirilir. İnsan kaynakları uzmanları her ne kadar sordukları sorularla iş görüşmesinde adayları tanımaya çalışsalar da, adaylar verdikleri cevaplarla görüşmecileri yanıltabilirler. Avior değerlendirme, yapılandırılmış bir değerlendirme uygulaması olduğundan, adaya yapılan sorgulamayı bilimsel bir temele oturtmuş olur.

Değerlendirme Merkezi, "adayların standart koşullar altında, belirli bir işte başarı için gerekli olan beceri ve yetenekleri göstermelerini sağlamak için tasarlanmış çeşitli test teknikleri" olarak tanımlanabilir. "Değerlendirme merkezi" adayın pozisyonuna göre çok çeşitli egzersizleri içerebilir. Değerlendirme merkezi, adayların bir dizi işle ilgili becerilerini daha fazla göstermelerini sağlar.

Avior değerlendirme yöntemi; denetim, teknik, satış veya yönetim pozisyonları için bireyleri seçmek üzere endüstri ve işletme, eğitim kurumları  dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda kullanılmaktadır. 

Çeşitli eğitimli ve alanında uzman gözlemciler ile psikologlar tarafından bilimsel temellere dayalı teknikler kullanılmaktadır. Davranışla ilgili kararlar alınır ve kaydedilir. Bu kararlar, değerlendiriciler arasındaki bir toplantıda veya bir süreçte toplanır. Değerlendiriciler arasındaki tartışmada, genellikle derecelendirmeler de dahil olmak üzere kapsamlı davranış hesapları toplanır. Tartışma, değerlendiricilerin boyutlar veya diğer değişkenler üzerindeki performansının değerlendirilmesiyle sonuçlanır.

Aday Değerlendirme Adımları

1) CV ve pozisyona uygunluk değerlendirme

2) Değerlendirilecek kişinin pozisyonuna uygun vaka ve envanterlerin hazırlanması

3) Yetkinlik bazlı mülakat
    Yetkinlik bazlı mülakat, kişinin geçmişte yaşadığı tecrübelere dayanarak başvurduğu pozisyonda başarılı olmasını sağlayacak yetkinliklere sahip olup olmadığını
    öğrenmeye yönelik bir tekniktir.

4) Envanter uygulamaları
   - MMPI
   - İşlevsel Olmayan Tutumlar
   - Kendi Motivasyonunu belirleme
   - Yaşa Özel Empati Ölçeği
   - Bireysel Tanımlama Envanteri
   - Mikroliderlik Envanteri
   - Stres Ölçeği
   - Rathus Atılganlık Envanteri
   - Problem Çözme Analizi
   - Kişiler Arası Etkileşim Envanteri

5) Ekibe sesleniş
    Kriz anında ekibini nasıl motive edebileceği, değişime nasıl adapte edebileceği ekibini nasıl yönlendirebileceği gibi liderlik özelliklerinin değerlendirildiği süreçtir.

6) Vaka çalışması
    İşletmelerin gerçek hayatta karşılaştıkları ya da karşılaşma ihtimalleri yüksek olan problemlerin çözülmesi için ortaya konulan bir süreçtir. Vaka analizi, çeşitli araştırmalar
    sonucu yapılan analizlerle vakanın durumunu ortaya koyan bir tür çalışma metodudur.  İşe alım mülakat süreçlerinde adayların profilinin oluşturulmasına katkı sağlar.

7) Rol play
    Rol oynama, adayın rolünü üstlendiği işle ilgili bir durumda başka bir kişiyle ilgilenmesi gereken bir değerlendirme merkezi alıştırması türüdür. Eğitimli bir rol oyuncusu
    kullanılır ve adayın eylemlerine "karakter  olarak" yanıt verir. Performans, değerlendiricilerin gözlemleriyle değerlendirilir.

8) Psikolojik değerlendirme

9) Yetkinlikler üzerinden profil değerlendirilmesi

10) Bireysel performans değerlendirilmesi ve geri bildirim raporunun hazırlanması