Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

MİKRO LİDERLİK

MİKRO LİDERLİK

Hızla değişen koşullar ve belirsizlikler ile hedeflere yönlendirilmesi ve uyumlanması gereken büyük bir ekip... Her şeyden öte tüm bu gelişmelerin odağında sağlıklı kararlar verme zorunluluğu bulunan, önemli sorumluluklar almış bir lider.
``Mikro Liderlik`` anlayış ve yaklaşımlarının geliştirilerek, pratik uygulama yöntemlerinin simülasyon ortamı içinde denenmesi ve içselleştirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim Başlıkları:

•    Liderlik Yolculuğu
•    21. Yüzyıl Yetkinlikleri
•    Güven
•    Liderlik Tarzları ve Metanaliz
•    Liderliğin Yapı Taşları
•    Ana Beceriler
•    Seviyeler ve Kişilik Profilleri
•    Vaka Çalışmaları
•    Liderlik Stilleri
•    Senkronizasyon
•    Liderlik ve Zihin Haritaları
•    Gerileme
•    Bire Bir Görüşmeler
•    Performans Ortaklığı
•    Geri BildirimKazanımlar:

•    Çalışan gelişim seviyelerini teşhis edebilme
•    Farklı stillerini keşfetme, benimseme, uygulama ve kazanç sağlama
•    Çalışan potansiyelinin önündeki engelleri belirleyebilme ve ortadan kaldırabilme becerisi kazanma
•    Performans için senkronize çalışabilme becerisi kazanma