Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

İŞ DEĞERLENDİRMESİ VE ÜCRETLENDİRME

İŞ DEĞERLENDİRMESİ VE ÜCRETLENDİRME

Ücret, üretim faaliyetleri karşılığı zihinsel veya bedensel olarak yapılan işe ya da emeğe ödenen bedeldir.

Bir çalışanın belirli bir işyerinde çalışmayı seçmesi, orada kariyer yapması ve yüksek motivasyonla çalışması kendisine önerilen ücret düzeyi ile bağlantılıdır.

Günümüzde benimsenen “Eşit işe eşit ücret” ilkesini gerçekleştirmenin yolu, işlerin içerik ve niteliğine göre gruplandırılması ve önem derecesine göre ücretlendirilmesidir.

Ücret yönetimi, hem işletmenin yönetiminin hem de iş görenin beklentilerinin karşılandığı bir ücret sisteminin kurulması ve yürütülmesini içeren en önemli insan kaynakları yönetimi işlevlerindendir. Şirketler, en iyi çalışanlarını yanlarında tutmayı, onları kaybetmemeyi ve uygun şekilde iş tatmini ile performansı beraber artırmayı sağlayacak İş Değerlendirmesi ve Ücretlendirme Sistemlerini kullanmayı istemektedirler.

İş Değerlendirmesi ve Ücretlendirme, hem şirketin hem de personelin beklentilerine cevap veren bir ücret sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini kapsamaktadır.

İŞ DEĞERLENDİRMESİ VE ÜCRETLENDİRME ADIMLARI:

İşin Değerlendirmesi: İş değerlendirme; şirkette yapılan her işin bir diğeri ile karşılaştırılarak zorluk veya kolaylık düzeyinin belirlenmesidir. Böylelikle hangi işin diğerine göre daha zor, önemli ve riskli olduğu ve hangi işe daha fazla ödeme yapılması gerektiği saptanır.

İlkeler: Şirket için kurum kültürüyle bağlantılı olarak, yönetim ve insan kaynakları departmanı öncelikle ücretlendirme ilkeleri belirlenmelidir. İlkeler; “eşitlik ilkesi”, “dengeli ücret ilkesi”, “cari ücrete uygunluk ilkesi”, “pozisyona göre ücret ilkesi”, “bütünlük ilkesi”, “objektiflik ilkesi” ve “esneklik ilkesi” dir. İlkeleri belirlemeden ücretlendirme politikası güden şirketlerde tatminsizlik ve huzursuzluklar ortaya çıkabilmektedir.

Ücretlendirme: Şirketin stratejisi, faaliyet gösterdiği pazar, bulunduğu yer, rekabet koşulları,  çalışana sağladığı imkanlar, çalışanın yetkinlikleri ve şirkette çalıştığı sürenin uzunluğu da ücret belirlemesinde rol oynayacaktır.

İŞ DEĞERLENDİRMESİ VE ÜCRETLENDİRME AMAÇLARI:

•    Çalışan performansını doğru olarak ölçmek ve işi uygun bir şekilde ücretlendirmek.
•    Terfi, nakil ya da değişen şartlara göre uygun ücret değişikliklerini gerçekleştirmek. 
•    Çalışan motivasyonunu artırmak.
•    Şirketteki tüm işler için istenilen nitelikte işgücünü işletmeye çekmek.
•    Çalışanları elde tutmak, kaybetmemek, iş tatmini sağlamak ve performansı birlikte artırmak.

İŞ DEĞERLENDİRMESİ VE ÜCRETLENDİRME FAYDALARI:

•    Terfi, nakil ya da değişen şartlara göre uygun ücret değişikliklerinin gerçekleştirilmesi,
•    Çalışan motivasyonunun artması,
•    Ücret belirlemesi yapılırken, ücretin eşit ve dengeli olarak verilmesi,
•    Personel devir hızının düşürülmesi, 
•    Şirkete olan çalışan bağlılığının artırılması,
•    Çalışanların şirkette mutlu olması ve bunun sürdürülebilir olması,
•    Şirketin gelişiminin, performansının ve rekabet gücünün artması.