Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

KARİYER YÖNETİMİ

KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer yönetimi; insan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür. 
İlgi alanlarını, kişilerin becerilerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlediği, şirket içerisindeki fırsatlar ve seçenekler hakkında bilgi edindiği, kariyer hedeflerini belirlediği ve bu gelişim alanlarının güçlendirmek için faaliyet planlarını hazırladığı bir süreçtir. 

Kariyer Yönetiminin Amaçları:
•    Geleceğin liderlerini ve uzmanlarını yetiştirmek
•    Çalışanları, yeni roller ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmek ve hazırlamak 
•    Kaynak bulma ve yeniden dağıtım
•    Kurumsal performansı geliştirmek 
•    Çalışan bağlılığını geliştirmek
•    Belirsiz ve açığa çıkmamış personel beklentilerinin ortaya çıkararak işlevsel hale gelmesini
      sağlamak 
•    Şirketin etkinlik ve verimliliğinin arttırmak
•    Şirketin sürekliliğini ve iş akışının devamlılığını sağlayacak insan kaynağını temin etmek

Kariyer Yönetiminin Faydaları: 
•    Kariyer planlaması ile çalışanların mesleki formasyonlarını çeşitlendirmek. 
•    Bireylerin kurumsal beklentileri öğrenilerek kendi kendilerini geliştirme ve yetiştirme imkanı
      tanımak. 
•    Şirket içinde açılacak kadrolara terfi edebilecek yetenekli işgörenleri yerleştirmek ve
      geliştirilmesine yardımcı olmak.
•    Mevcut işlerden yola çıkarak geleceğe yönelik planlama yapmayı kolaylaştırmak.

Yedekleme Planlanması:

Gelecekteki yönetim kadrolama ihtiyaçlarının belirlendiği ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek yöneticilerin geliştirilmeleri için planların yapıldığı süreçtir. Yedekleme planı işletmelerde önemli bir rol oynar. Bir kişi herhangi bir pozisyondan, geçici veya devamlı bir süre için çalışamayacağı durumlarda (hastalık, hamilelik vs.) işin aksatmadan yürütülebilmesi planına yedekleme planı denir. Bu yedekleme planı, pozisyonu dolduran kişinin ayrılması halinde yerini dolduracak adayların önceden belirlenmesi sürecidir.

Yedekleme Planlamasının Yararları:

•    Kilit pozisyonlar için hazır liderlerin devamlılığını sağlamak
•    Yöneticilerin işletmenin liderlik özelliklerini ve yeteneklerini gözden geçirmelerinde etkili hale gelmek
•    Kilit yöneticilerin gelişmelerine rehberlik etmek
•    İşletme birimlerinin yapısı, süreçleri ve sistemlerini yeniden incelemek
•    Seçim ve ödüllendirme gibi diğer insan kaynakları fonksiyonları ile etkileşim içine girmek
•    Liderlik takımları oluşturmada esneklik ve dinamiklik sağlamak