Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

YETKİNLİK MODELİ TASARIMI

YETKİNLİK MODELİ TASARIMI

Yetkinlik modeli kavramı, bir personelin işini etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan, tanımlı becerileri, bilgileri ve davranışsal gereksinimleri ortaya koyan ve insan kaynakları departmanı ve süreci tarafından geliştirilen bir rehberdir. Yetkinlik modeli bir kılavuz, rehber ve bir yol göstericidir. 

Yetkinlikleri detaylandıran yetkinlik modelleri bireyler, takımlar ya da tüm organizasyon için oluşturulabilmektedir. Bununla birlikte yetkinlik modelleri, organizasyondaki kişilerin üstlendikleri rolleri etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yetenek, bilgi, kişisel özellikler ve davranışları saptayan, tanımlayan ve işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan tanımlayıcı araçlar olarak genellikle insan kaynaklarının geliştirilmesi ve örgütsel stratejiler arasındaki bağı oluşturan mekanizmalar olarak kabul görmektedir. 

Yetkinlik Modelinin Kullanıldığı Adımlar:

1.    İşe Alım Süreçleri: Doğru zamanda doğru roller için doğru insanları bulduğu durumlarda önemli rol oynar. İşgücünün, kuruluşun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları için ilgili beceri ve yeteneklere sahip olmasını sağlar.

Etkili kaynak kullanımı, yalnızca bir boşluğu hemen doldurmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal performans elde etmek için hangi becerilerin gerekli olduğunu anlama ile işgücü planlama verilerini kullanarak işletmenin uzun vadeli başarısını da etkiler.

 

2.    Yetenek Yönetimi: İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda seçeceği çalışanların doğru zamanda, doğru iş pozisyonunda ve doğru uygulamaları yapmalarını sağlamaları olarak tanımlanabilir. İşletmelerin zorlu rekabet şartlarında hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayacak yetenekli çalışanları bulması ve bu kişilerin şirket içerisinde tutulmasıdır. İşletmenin geleceği için çalışanların ve liderlerin geliştirilmesine yoğunlaşan bir süreçtir.

3.    Performans yönetimi/Performans değerlendirmesi: Yetkinlik bazlı performans değerlendirme, son yıllarda popüler bir kavram haline gelmiş ve artık performans yönetiminin temel unsurlarından biri olarak görülür. Yetkinlik modelleri, bir performans değerlendirilmesi sırasında çalışanları en uygun biçimde değerlendirmek için gereken çerçeveyi sağlar. Hem çalışanın hem de işverenin açık bir şekilde tanımlanmış davranış ve beceri listesini ortaya koyar. 

4.    Yedekleme Planı: Yedekleme planı işletmelerde önemli bir rol oynar. Bir kişi herhangi bir pozisyondan, geçici veya devamlı bir süre için çalışamayacağı durumlarda (hastalık, hamilelik vs.) işin aksatmadan yürütülebilmesi planına yedekleme planı denir. Bu yedekleme planı, pozisyonu dolduran kişinin ayrılması halinde yerini dolduracak adayların önceden belirlenmesi sürecidir.

5.    İşgücü Planlanması ve Norm Kadro: İşgücü planlaması ve norm kadro çalışmalarında da yetkinlik modeli kritik bir rol oynar. Şirketin doğru pozisyonlarda doğru becerilere sahip çalışanlara sahip olmasıyla ilgilidir. Bu şekilde, şirketinizi destekleme rollerinde başarılı olmaları ve iş yönetimini doğru bir şekilde uygulamaları beklenen bir durum haline gelir. 

Yetkinlik Modeli Tasarımının Faydaları:

•    Bir çalışanın bakış açısından, yetkinlik modelleri, performansı bireysel olarak geliştirmek için kullanılabilecek bir tür kontrol listesi sağlamak. 
•    Strateji ve planlamanın gelecekte ihtiyaç duyulabilecek becerilere yönelik olarak çalışabilmesi için kuruluşların çalışanların hangi becerilere sahip olduğunu takip
     etmelerini sağlamak.
•    Performans değerlendirmesi için tutarlı ve adil bir ölçüm sistemi sağlamak.
•    İşverenlerin her yeni işe alımda kurumsal kültürlerini güçlendirmelerini daha kolay hale getirmek. 
•    Takımların ve bireylerin davranışlarını temel organizasyon stratejileri ile uyumlu hale getirmek. 
•    Çalışanların beklentilerine nasıl ulaşacaklarını algılamalarını sağlamak.