Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

AİLE ANAYASASI

AİLE ANAYASASI

Aile Anayasasını; aile ve şirket arasındaki ilişkinin nasıl ve ne ölçüde olması gerektiğini belirleyen yazılı kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. 

Aile Anayasası, aile ilişkilerini örgütsel hedefler doğrultusunda kurumsallaştırmak ve şirketin devamlılığını temin etmek amacıyla yönetimle ilgili karşılaşılması muhtemel sorunların nasıl etkin biçimde çözüleceğini içeren bir kaynaktır.

Aile anayasası aile şirketinin ve aile malvarlığının, aile bireyleri olan ortaklarca yönetilmesine, hissedar olma koşullarına, hisse devri ve mirasın nasıl paylaşılacağına, görev ve sorumluluklara, halefiyet planına ve aile tarafından alınacak kararlara kılavuz olacak ailenin, değerleri, misyonu, prensipleri, rolleri ve hedeflerini içerir.

AİLE ANAYASASI ADIMLARI:

Hazırlık Ekibinin Belirlenmesi: Aile Anayasası gerekliliği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilince uygun ekip belirlenmelidir.  Bu hazırlık ekibi, aile üyeleri, yöneticiler ve personelle görüşmeler yaparak anayasa hazırlanacak aile hakkında gerekli bilgileri toplamalıdır. 

İçerik Yazılması: Hazırlık tamamlandıktan sonra şirketi özelleştiren temel değerler, şirketin iş akışı, yetki sahipleri ve görev biçimleri ve olası iletişim sorunları belirlenmelidir. Aile Anayasasında yer alacak düzenlemeler üç başlık altına toplanabilecektir. Bunlar; aileye ilişkin düzenlemeler, şirkete ilişkin düzenlemeler ve anayasaya ilişkin düzenlemeler.

Mutabakat Sağlanması: Şirketteki aile üyelerinin ve ortakların fikirleri alınarak oluşturulan metinlerde mutabakat sağlanmalı, anayasaya uyulmasına ilişkin gelişebilecek sorunların önüne geçilmelidir. kaldırılmalıdır.

Anayasanın Onaylanması: Tarafların mutabakata vardığı bir Aile Anayasasının oluşturulması sonrasında tüm aile üyeleri, avukatlar, danışman ve anayasa hazırlanmasında görevli olan ekip üyeleri tarafından anayasanın son hali okunur, onaylanması halinde herkesçe imzalanarak kabul edilir ve yürürlüğe konulur.

AİLE ANAYASASI AMACI:

•    Aile şirketlerinde ve aile içi ilişkilerde kurumsallaşmanın sağlanması.
•    Ailenin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket edilmesinin sağlanması. 
•    Aile anayasası aracılığıyla aile vizyon ve misyonunun belirlenmesi.
•    Ailenin ve şirketin kökleşmesi, sağlam temellerle geleceğe katkı sağlaması, büyümesi.
•    Aile üyeleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların sorunlara yol açmadan çözülmesine imkan yaratılması.
•    Şirkette söz hakkı bulunan ve aile üyesi olan kişilerin sözleşmelerde fikir beyan edebilmesi.
•    Aile Anayasasına karşı aykırılık oluşturulacak hareketlere yönelik yaptırımlar, üyelik gözden geçirme gibi maddeler neticesinde atılacak adımların düşünülerek atılmasına
     yardımcı olması.

AİLE ANAYASASI FAYDALARI:

•    Aile üyelerinden birinin/ birkaçının veya hepsinin aile prensiplerine aykırı davranmasını önler.
•    Ailenin çizdiği kurallar çerçevesinde hareket edilmesine imkan yaratır.
•    Olası aykırı davranışlar karşısında uygulanacak hükümler hakkında yol gösterir.
•    Şirketin vizyon ve misyonu belirlenir.
•    Aile ve şirket için alınacak kararların mutabakat sağlanarak alınması için zemin hazırlar.
•    Aykırı hareketlere karşı oluşturulacak yaptırımlar ve üyelik değerlendirme maddeleri ile hedefler ulaşmada daha az sorunla karşılaşılmasına yardımcı olur.