Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

İŞ SÜREÇLERİ MODELİ TASARIMI

İŞ SÜREÇLERİ MODELİ TASARIMI

İş süreçleri modeli tasarımı; kurumların, kuruluşların, işletmelerin işlerini nasıl yürüttüklerine dair modellemeler oluşturmak üzere yapılan işlerin tamamını bütünsel bir yaklaşım ile ele alan bir yöntemdir.

Bu yöntem ile amaçlanan iş süreçleri akış şemaları oluşturarak, iş süreçlerinin kontrollü biçimde yürütülmesi, iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması, iş süreçlerinde gerçekleşebilecek eksikliklerin, aksamaların tespit edilmesidir. 

İş süreci modellemesi bir kuruluşu kaynak tahsisi, süreç iyileştirmesi ve genel iş stratejisi gibi konularda verimli kararları destekleyen nesnel iş zekasıyla donatır. Süreçlerin net bir görünümü ile operasyondaki ekipler, iş akışlarının her zaman istenen sonuçları yönlendirmesini sağlar. Sonuç olarak, işletme maliyetleri daha düşük, gelir daha yüksek ve iş sonuçları daha verimli olur.

İş Süreçleri Modeli Tasarımının Önemi: 

İş süreçleri modeli tasarımı; bir kuruluşun iş süreçlerini modellemesine, belgelemesine, yönetmesine ve iletmesine olanak tanır; insanları, süreçleri, verileri, teknolojileri ve uygulamaları kurumsal stratejiyi karşılayacak şekilde hizalamak amacıyla iş akışlarının, girdilerin ve çıktıların net bir resmini sunar.

İyileştirme alanlarının yanı sıra en yüksek güvenlik, uyumluluk veya diğer risklere açık uygulamaları belirlemek için süreç akışlarını, sistem etkileşimlerini ve organizasyon hiyerarşilerini gösterir, böylece riskleri azaltmak için kontroller ve denetimler uygulanabilir. 

İş Süreçleri Modeli Tasarımının Faydaları: 

•    Hangi çalışanın hangi iş sürecinde yer alacağını belirlemek.
•    İş süreçlerini gerçekleştiren kişilerin işin belirli bölümlerinde ne kadar zaman harcanıldığını görmek ve performans takibi yapabilmek. 
•    Süreçler içinde iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve verimliliği arttırmak.
•    Şirketlerin değişime ayak uydurmasını sağlamak.
•    Süreç otomasyonunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak.