Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

KURUMSAL KARNE

KURUMSAL KARNE

Şirketlerin değerlendirilmesi için 1992 yılında geliştirilen Kurumsal Karne (Balanced Scorecard), şirketlerin yalnızca rakamlar, tablolar ve benzeri finansal verilerle değil; finansal olmayan müşteri ilişkileri, iş süreçlerinin yönetimi, yenilenme gücü, kalite, iletişim, çalışan performansı, teknoloji yeterliliği ve sürdürülebilirlik gibi göstergelerle de ölçülmesidir.

Gerçekte Kurumsal Karne (Dengeli Kart) yalnızca bir ölçme-değerlendirme süreci değildir!

 Asıl olan şirket stratejisi ya da stratejilerinin Kurumsal Karne (Dengeli Kart) uygulaması ile şirketin kısa-orta- uzun vadeli hedeflerine ulaşması için operasyonel olarak yönetim işlerliğinin değerlendirilmesi ve şirketin geleceğine yön verilmesidir.

Kurumsal Karne (Dengeli Kart) dört ana perspektiften oluşmaktadır:

•    Finansal Perspektif
•    Müşteri Perspektifi
•    İç Süreçler Perspektifi
•    Öğrenme ve Gelişim Perspektifi

Önemli yönetim araçlarından biri olarak Kurumsal Karne (Dengeli Kart) ile elde edilmek istenen sonuç; bir sürecin ölçümü değil, bizzat strateji ve hedeflerin baştan belirlenerek, başarı etkenlerinin kurumsal yapıya yerleştirilmesi ile ilgilidir. 

 KURUMSAL KARNE (DENGELİ KART) ADIMLARI:

Vizyon ve Stratejilerin Belirlenmesi: Her şeyden önce, şirketin vizyonu ve stratejilerin belirlenmesi ile işe girişilir ve bunlara bağlı olarak kritik başarı etkenleri belirlenir. Şirket hedefleri belirlenir. Bu hedefe ulaşmak için hangi stratejilerin izleneceği saptanır. Bu etkenleri ölçmek ve kurumsal performans değerlendirmesi yapabilmek için ölçümlenebilir hedefler konulur ve bu hedeflerle eşlenecek ölçüm kriterleri seçilir.

Değerlendirme Yapılması: Dört perspektif içinden seçilen hedeflerin ve ölçüm kriterlerinin sonuçlarına göre Kurumsal Karnenin değerlendirme aşamasına geçilir. Hedeflere ulaşma amacıyla aksiyon planları oluşturulur. 

Stratejilerin Eyleme Dönüştürülmesi: Oluşturulan hedefler ve aksiyon planları organizasyon içerisinde paylaşılır. Paylaşımın ardından sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığı irdelenir. Geri bildirim ve öğrenme ile ortak vizyon ortaya konulur. Sistemin takibi, güncellemesi ve yönetimi gerçekleştirilir.


KURUMSAL KARNE (DENGELİ KART) AMAÇLARI:

•    Kurumsal “dengeyi” sağlamak.
•    Şirketin daha şeffaf olmasını sağlamak ve objektif değerlendirmek.
•    Değer oluşturmada ve karar vermede etkin bir yönetim meydana getirmek.
•    Şirket için alınacak kararları rasyonelleştirmek.
•    Şirketteki iş ve departmanları uygulanacak strateji ile eş zamanlı yürütmek.
•    Şirket yönetimi, şirketin durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi sağlamak.
•    Çalışanlara vizyon ve stratejileri kolayca öğretmek.
•    Şirket içerisinde etkin bir geri bildirim sağlamak.

KURUMSAL KARNE (DENGELİ KART) FAYDALARI:

•    Şirketin sahip olduğu hissedarlara bakış açısı, müşterilerin şirketi nasıl gördüğü, ne konuda daha iyi olunabileceği, gelişime ve değer yaratmaya nasıl devam
     edilebileceği öğrenilir.
•    Ölçüm perspektifleri ile şirketin stratejileriyle ne derece uyumlu olduğu gösterilir. 
•    Şirket performansında stratejilerin uygulanması ve etkisi ölçülür.
•    Şirketin ve hissedarların karı artırılır.
•    Şirket yönetimi, şirketin durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında karar vermeyi kolaylaştırır.