Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Kurumun misyon ve stratejilerine yönelik risklerin tanımlanmasını bunların etkilerini azaltmak için aksiyon planları oluşturma, gelişimlerin izlenmesi ve gözden geçirilmesidir. Ayrıca risk yönetimini, kurumun yapısı ve yapısı sırasında ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin tespiti ve geliştirilmiş bir süreç olarak adlandırabilir.

Kurumsal risk yönetimi, bir kuruluşun finansmanına, operasyonlarına ve hedeflerine yönelik tehditleri belirlemek ve hazırlamak için kuruluş çapında bir stratejidir.

Kurumsal risk yönetimi son yıllarda rekabet avantajı açısından önemli yararları olan ve işletmelerde uygulama bulan bir yaklaşım olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kurumsal Risk Yönetim Sürecinin Temel Unsurları: 

1.    Strateji/ Hedef Belirleme: İşletmenin stratejilerini ve ilişkili risklerini anlamak.
2.    Risk Tanımlama: Şirketin genel mali durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli
       risklerin net bir profilini sağlamak.
3.    Risk Değerlendirmesi: Belirlenen riskler, hem olasılıklarını hem de potansiyellerini belirlemek
       için sıkı bir şekilde analiz edilmektedir. 
4.    Risk Yanıtı: Çeşitli risk yanıt stratejilerini göz önünde bulundurarak ve belirlenen riskleri
       yönetimin risk toleranslarıyla uyumlu hale getirmek için uygun eyleme
       dönüştürülebilir yolları seçmek.
5.    İletişim ve İzleme: İlgili bilgi ve verilerin sürekli olarak izlenmesi ve tüm departman
       seviyelerinde iletilmesi gerekir.
  


Kurumsal Risk Yönetiminin Amaçları:

•    Tehditleri ve kayıpları en aza indirmek.
•    Etkili ve hızlı karar almaya yardımcı olmak.
•    Risklere karşı önlem almak için yasalara uyma yeteneği geliştirmek.
•    İtibar ve marka imajını korumak.
•    Gereksiz ve tekrarlayan süreçleri ortadan kaldırmak.


Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları: 

•    Fırsatları ve tehditleri daha iyi tespit etmek.
•    Kurumların itibarına zarar gelmesini engellemek.
•    Karar verme ve planlama süreçlerinde sağlıklı verileri kullanmak ve rekabet gücünü arttırmak.
•    Değişikliklere hazırlıklı olmak, etkin değişim yönetimini sağlamak.
•    Sermayenin iş birimleri arasında daha etkin dağılımını sağlamak.
•    Yasal, düzenleyici ve raporlama gereksinimlerine daha iyi bir uyum sağlamak.