Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

İNSAN KAYNAKLARI DURUM ANALİZİ

İNSAN KAYNAKLARI DURUM ANALİZİ

İnsan Kaynakları Durum Analizi, bir şirketin insan kaynakları iş ortamının, organizasyonel yapısının,  kabiliyetlerinin, finansal durumunun, çevresinin, potansiyel müşterilerinin ve rakiplerinin açık bir şekilde tanımlanmasıdır.

İnsan kaynakları durum analizi ile benchmark uygulaması yaparak şirketin aynı sektörde faaliyet gösteren benzer şirketlerle mukayese edilip hangi durumda olduğu öğrenilir.

Verimlilik yönünden aksayan süreç ya da işlerin olup olmadığı karşılaştırılan sektör ortalamaları ve derin bir analiz ile ortaya konulur. Bu sayede şirket, kısa, orta ve uzun vadede istediği hedefe ulaşmak noktasında mevcut durumu ve önündeki engelleri görmüş olur.

İNSAN KAYNAKLARI DURUM ANALİZİ ADIMLARI:

Analiz Süreçleri: İnsan Kaynakları Durumunun, SWOT (Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi, kişilik testleri, çalışan memnuniyet anketi ve benzeri araçlar kullanılarak analiz edilmesi.

Verilerin İncelenmesi: Elde edilen veriler ışığında kurum kültürüne bağlılığın, çalışanların memnuniyet durumunun, çalışanların şirketin amaç ve hedeflerine yönelik sunduğu katkıların, dijitalleşmeye yönelik teknolojik iyileştirmelerin ve önerilerin tespit edilmesi.

Aksiyon Planlarının Hazırlanması ve Uygulama: İnsan Kaynakları süreçlerinde aksayan noktalara yönelik gelişim alanlarının belirlenmesi, İnsan Kaynakları stratejik amaç ve politikalarının ortaya konması, atılacak adımların öğrenilmesi ile gelişim aksiyon planı kapsamında yapılması gereken projelerin ve proje detaylarının oluşturulması.

İNSAN KAYNAKLARI DURUM ANALİZİ AMAÇLARI:

  • Şirketin benzer şirketlerle kıyaslanarak hangi durumda olduğunu görmek.
  • Şirketin müşteri açısından hangi konumda bulunduğunu öğrenmek.
  • Çalışanların memnuniyet durumu hakkında bilgi edinmek.
  • Şirketin içerisindeki süreçlerin durumunu anlamak.
  • Verimlilik açısından aksayan süreçler olup olmadığını ölçmek.
  • Şirketi sektör ortalamaları ile karşılaştırmak.


İNSAN KAYNAKLARI DURUM ANALİZİ FAYDALARI:

  • İşletmenin, istediği hedefe ulaşmak noktasında önündeki engelleri ve atacağı adımları  görebilmesi.
  • Kısa, orta ve uzun vadede şirketin önüne çıkabilecek ya da mevcutta var olduğu bilinen engellerin ortadan kaldırılması.
  • İnsan Kaynakları süreçlerinde aksayan noktalara ilişkin gelişim alanlarının belirlenmesi.
  • İnsan Kaynakları stratejik amaç ve politikalarının ortaya konulması.