Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

Eğitim Yönetim Sistemi ile şirketlerin bünyesinde çalışanların, önceden belirlenmiş genel ve özel yetkinliklerini gerçekleştirebilmek adına eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Eğitim Yönetim Sistemi, eğitim alan şirketlerde bireysel ve kurumsal eğitim planlamalarının, eğitim takviminin, katılımcıların ve sürecin yönetilmesinin bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi imkanı sunar. Şirketin faydalı ve etkili bir şekilde işletilmesi, geliştirilmesi ve yaşayan bir kültür haline getirilmesi için yapı taşı insan olan şirketlere gerekli kazanımların verilebilmesi Eğitim Yönetim Sistemi ile mümkündür.

Çalışanlarla kurulan temas ile eğitim yönetiminin başarıyla uygulanması neticesinde şirketlerin gelirlerinde, verimliliğinde ve aktif iş yapabilme kabiliyetlerinde artış kaçınılmazdır.


EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ AŞAMALARI: 

Sistemin Kurulması: Personelin kurumsal düzlemde yetkinliklerinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile sürecin kuruma uygun şekilde tasarlanması.

Departmanlar ve Gelişim Alanları: Şirkette departman bazında eğitim alacak çalışanların belirlenmesi ile bu çalışanların çalışma alanlarına uygun alması gereken eğitimler & desteklerin belirlenmesi.

Sistemin Uygulanması: Eğitimlere katılacak çalışanların belirlenen başlıklardaki eğitimleri, onaylanmış eğitim takvimine uygun olarak yüz yüze ya da online olarak alması. 


EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ AMAÇLARI: 

•    Şirket personelinin yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
•    Personelin motivasyonunu artırmak.
•    Personelden kurum işleyişiyle alakalı sağlıklı geribildirim almak.
•    Kurum kültürü oluşturmak.
•    Departmanlar arası ya da yönetim ve personelin aralarındaki diyalog ve işbirliğini artırmak.

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI: 

•    Eğitimler ile şirket organizasyon gelişiminin sağlanması.
•    Şirket çalışanlarının planlama yeteneklerinin artırılması.
•    İnsan kaynaklarına ve kalite yönetimine destek verilmesi.
•    Şirket personelinin yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılanması.
•    Personele verilen eğitimler ile şirketin karlılığın artırılması.
•    Şirketlerin entelektüel başarılarına katkı sağlanması.
•    Doğru eğitimler ile kurum içindeki personelin performansının iyileştirilmesi.
•    Motivasyonu yükselen personel ile şirketin işleyişinde olumlu geri dönüşler alınması.