Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

KURUMSAL İTİBAR

KURUMSAL İTİBAR

İtibar, güveni oluşturan en güçlü yönetim anlayışıdır.

Şirketlerin ayakta kalabilmeleri için sahip olmaları gereken en önemli unsurun “güven verebilme” olduğu düşünüldüğünde, kurum itibarının yükselmesi ve rekabet avantajı sağlanması amacıyla her şirketin itibarını yönetebilmesi için paydaşlarının ve hitap ettiği kesimin kendilerine biçtiği değeri öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Kurumsal İtibar Araştırmasını, büyük, orta, küçük ölçekli veya tüketiciye yakın ya da uzak her şirketin yaptırmasında fayda bulunmaktadır. İtibar, güven gibi soyut ve geniş kapsamlı konuların ölçümlenebilmesi için; öncelikle itibarı oluşturan konuların ne/ neler olduğunun tanımlanması gereklidir.

KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI ADIMLARI:

Verilerin Toplanması: Kurumsal İtibar Araştırması ile; “Bilinirlik”, “Yönetme Kalitesi”, “Ürün / Hizmet Kalitesi”, “Finansal Sağlamlık”, “Kurumsal Sorumluluk Bilinci”, “Bağlılık” gibi ve benzeri performans kriterleri saptanarak, istenilen başlıklarda ölçüm yapılabilmesi için paydaşlarla ve şirket çalışanları ile görüşülerek veriler toplanır.

Ölçümleme Yapılması:  Paydaşlarla ya da ürün/hizmetin hitap ettiği tüketici kitlesi ve şirketlerin yöneticileri ve çalışanları ile görüşülerek Kurumsal İtibar Araştırması için belirlenen performans kriterlerinden elde edilen verilerin paydaşlar veya tüketici nezdinde ne derece etkili olduğu ölçümlenir. 

Aksiyon Planı Hazırlanması: Kurumsal İtibar Araştırması sonrasında şirket hakkında çıkan güçlü ve zayıf yönleri dikkate alarak, paydaşların ya da hitap edilen tüketici kitlesinin ortak beklentisini iyileştirecek şekilde bir aksiyon planı hazırlanır.

KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI AMACI: 

•    Çalışanlar, paydaşlar, müşteriler ve sektör temsilcilerinin şirket hakkındaki görüşlerini elde edebilmek.
•    Şirket kültüründen kopmamak.
•    Güven oluşturabilmek.
•    Başarı odaklı olmak.
•    Şirket değerlerine uygun olarak beklentileri karşılamak.
•    Algıyı rakiplerin yönetmesine izin vermemek.
•    Sadakat oluşturabilmek.
•    Paydaşlarla aynı dili konuşabilmek.

KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI FAYDALARI: 

•    Şirketlerin kim olduğunu ve toplumunun değerlerini irdelemesi sağlanır.
•    Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklere karşı önemli bir savunma aracı olarak kullanılır.
•    Şirketin performansını yükseltmeye ve güven sağlamaya yönelik neler yapabileceği öğrenilir.
•    Şirketlerin itibarlarını ve oluşturdukları güveni kontrol altında tutmaları sağlanır. 
•    İtibar güçlendirmek için paydaşlarının ya da hitap edilen tüketici kitlesinin algısı öğrenilir.
•    İletişim için gerekli olan doğru stratejilerin oluşturulmasına olanak sağlanır. 
•    Kriz vb. dönemlerde paydaşların desteğini alabilme, takdir edilme, ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi ya da tavsiye edilmesi, hisse senetlerinin değerlenmesi gibi pek çok iş sonucuna destek oluşturur.