Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

‘’Ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz. Tanıyamadığınızı da ölçümleyemezsiniz.’’
(Prof. Dr. Robert KAPLAN)

Performans Yönetim Sistemi çalışanlara, pozisyonlarına ve yeteneklerine uygun hedefler verilmesini, objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini ve takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Performans yönetimi, çalışanların iş süreçlerinde performans değerlendirme sistemi aracılığıyla elde edilen verilerin sürekli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını ve takibini sağlayan ve bunun için bir aksiyon planı oluşturan yönetim yaklaşımıdır. 

Performans Yönetiminin Aşamaları 

Performans Planlama: Dönem başında yöneticiler ve çalışanlar ve çalışanlar arasındaki hedef belirleme sürecini kapsar. 

Performans Ölçme: Performans kriterleri planlandıktan sonra çalışan performansının ölçülmesi aşamasıdır. 

Geri Bildirim: Değerlendirme süresince bir ara görüşme ayarlanır ve gidişat değerlendirilir. Çalışanlara olumlu veya olumsuz geri bildirim verilir. Çalışanlara dönem sonu hedeflerine ulaşmaları için motive edilir. 

Performans Değerlendirme: Bu aşamada verilerin sonuçları toplanır ve değerlendirilir. Performans değerlendirme sürecinde sonuçlar, dönem başında belirlenen hedeflere göre değerlendirilir. 

Sonuçların Kullanılması: Bu aşamada değerlendirme sonuçları analiz edilir ve sonuçlar yöneticilerin eğitim, maaş, kariyer veya terfi gibi konularda yardımcı olması için sunulur.

Performans Yönetiminin Amaçları 

•    Çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve nitelikli bir iş gücü oluşturmak
•    Çalışanların performans yönetim sistemine bağlılığını sağlamak
•    Etkili ve üretken ekipler geliştirerek ekip potansiyelini arttırmak
•    Kontrol edilemeyen dış etkenlere hazırlıklı olmak
•    İşe olan aidiyet ve sorumluluk duygusunu güçlendirmek

Performans Yönetiminin Yararları 

•    Fonksiyonlar daha etkin kullanılabilir ve kontrol edebilir. 
•    Yöneticiler çalışanlarıyla birebir daha sağlıklı iletişim kurarlar. 
•    Yetkiler ve görevler daha kolay devredilebilir. 
•    Geliştirilmeye ihtiyaç duyulan çalışanların güçlü ve zayıf yönleri daha kolay ve gerçekçi bir şekilde belirlenebilir. 
•    Fonksiyonları daha etkin bir şekilde planlayabilir ve kontrol edebilirler. 
•    Çalışanlara daha sağlıklı bire bir iletişim sağlarlar. 
•    Daha kolay yetki verebilirler. 
•    Çalışanlarının güçlü yönlerini ve iyileştirme alanlarını daha kolay ve gerçekçi bir şekilde belirleyebilirler.